PSCBulletin News – Latest updates on Kerala Psc RANK Lists ,Shortlists,Interviews,appointments etc

Latest_PSC_Updates

LATEST UPDATES RANKED LIST – HSA – PHYSICAL SCIENCE – MALAYALAM MEDIUM -BY TRANSFER – EDN – ALP Download View REVISED SHORT More...

പി സ് സി ന്യൂസ്‌ എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് നിയമന സർട്ടിഫി ക്കറ്റ് പരിശോധന

PSC LD CLERCK

®WÁß µí{ÞVAí ÈßÏÎÈJßæa ÍÞ·ÎÞÏß 14 ¼ßˆµ{ßÜÞÏß 52% çÉVAá çø¶µZ ÉøßçÖÞÇß‚á Éß®ØíØß ¥ÇßµãÄV ØVGßËßAxí ÈWµß.  ¦æµÏáU More...

secretariat-assistant-kpsc

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി More...

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി More...

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

kerala psc

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ More...

ഡെൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് ബോർഡിൽ അവസരങ്ങൾ

DSSSB

Government of National Capital Territory of Delhi Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) FC-18, More...

secretariat-assistant-kpsc സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

സെക്രട്രിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ,മുന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി നൂറിലേറെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക്  കേരളാ പി എസ് സ്സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു...

kerala psc 76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍...

kerala psc 85 തസ്തികകളിൽ കേരളാ പി എസ് സ്സി വിജ്ഞാപനം

  çµÞ{¼í ܵíºùV, ®WÁßØß, ®WÉß®Øí®, ÉcâY/ÕÞ‚íÎÞX Äá¿Bß ÕßÕßÇ ÄØíÄßµµ{ßçÜAí Éß®ØíØß ¥çÉffÃß‚á. 82 ÄØíÄßµµ{ßWØ¢Õøà ØÎáÆÞÏBZAáU®XØß® ÈßÏÎÈÕᢠÎâKá...

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍ വെഹി ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ,ബിവറെജസില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ..

85 തസ്തികകളിൽ കേരളാ പി എസ് സ്സി വിജ്ഞാപനം

  çµÞ{¼í ܵíºùV, ®WÁßØß, ®WÉß®Øí®, ÉcâY/ÕÞ‚íÎÞX Äá¿Bß ÕßÕßÇ ÄØíÄßµµ{ßçÜAí Éß®ØíØß ¥çÉffÃß‚á. 82 ÄØíÄßµµ{ßWØ¢Õøà ØÎáÆÞÏBZAáU®XØß® ÈßÏÎÈÕᢠÎâKá ÄØíÄßµµ{ßW ÕßµÜÞ¢·VAáU dÉçÄcµ Õß¼í¾ÞÉÈÕáÎÞÃí.¥ØÞÇÞøà ·Øxí..

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍ വെഹി ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ,ബിവറെജസില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ..

85 തസ്തികകളിൽ കേരളാ പി എസ് സ്സി വിജ്ഞാപനം

  çµÞ{¼í ܵíºùV, ®WÁßØß, ®WÉß®Øí®, ÉcâY/ÕÞ‚íÎÞX Äá¿Bß ÕßÕßÇ ÄØíÄßµµ{ßçÜAí Éß®ØíØß ¥çÉffÃß‚á. 82 ÄØíÄßµµ{ßWØ¢Õøà ØÎáÆÞÏBZAáU®XØß® ÈßÏÎÈÕᢠÎâKá ÄØíÄßµµ{ßW ÕßµÜÞ¢·VAáU dÉçÄcµ Õß¼í¾ÞÉÈÕáÎÞÃí.¥ØÞÇÞøà ·Øxí..
Latest_PSC_Updates

PSCBulletin News – Latest updates on Kerala Psc RANK Lists ,Shortlists,Interviews,appointments etc

LATEST UPDATES RANKED LIST – HSA – PHYSICAL SCIENCE – MALAYALAM MEDIUM -BY TRANSFER – EDN – ALP Download View REVISED..
Latest_PSC_Updates

PSCBulletin News – Latest updates on Kerala Psc RANK Lists ,Shortlists,Interviews,appointments etc

LATEST UPDATES RANKED LIST – HSA – PHYSICAL SCIENCE – MALAYALAM MEDIUM -BY TRANSFER – EDN – ALP Download View REVISED..