Tag archive for ‘psc bulletin’
kerala psc
By admin On Saturday, January 3rd, 2015
0 Comments

76 തസ്തികകളില്‍ പി എസ് സ്സി വിഞ്ജാപനം

GAZETTE DATE -26.12.2014  } Category Numbers:- 547/2014 to 622/2014 എല്‍ ഡി സി ,അസിസ്റ്റന്റ്‌ സര്‍ജന്‍ ,അസി മോട്ടോര്‍ വെഹി More...

PSU Companies
By admin On Monday, December 8th, 2014
0 Comments

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവസരം

ÎßÈßøy ÉÆÕßÏáU æÉÞÄáçζÜÞ ØíÅÞÉÈJßW ÕßÕßÇ ÄØíÄßµµ{ßW ¥Õ Øø¢. ²ÞZ §Lc ÎÞçȼíæÎaí ¥çØÞØßçÏ×X Îáç¶ÈÏÞÃí ÄßøæE¿áMí. 151 ²ÝßÕáµ{áIí. More...